Steg 1 - Kontakt

  Current Progress

  • Kontakt
  • Hjertestarter
  • Posisjon
  • Tilgjengelighet
  • Bekreft

  Registrer

  Takk for at du registrerer din hjertestarter. Alle felt som er merket med rød stjerne må fylles ut for at du skal kunne gå videre i registreringen.
  Merk at ALLE felt utenom serienummer må være utfylt for at hjertestarteren skal være synlig i registreret og for 113-sentralene!